Spracovanie objednávky...

Prebieha nahrávanie Vášho videa, v závislosti od veľkosti súboru môže nahrávanie trvať niekoľko minút. Prosím, nezatvárajte prehliadač, kým sa nahrávanie nedokončí.

Ďakujeme za Vašu objednávku!

Objednávka číslo: 43393

Počet položiek: 2

Zakúpené produkty

Darčekový balíček - Woman - 39 €

Textový odkaz - 1.003333 €

Spolu

Cena: 45,00 

Spôsob platby: Braintree Payments