Spracovanie objednávky...

Prebieha nahrávanie Vášho videa, v závislosti od veľkosti súboru môže nahrávanie trvať niekoľko minút. Prosím, nezatvárajte prehliadač, kým sa nahrávanie nedokončí.

Ďakujeme za Vašu objednávku!

Objednávka číslo: 36074

Počet položiek: 2

Zakúpené produkty

Ružové prekvapenie - 28.996667 €

Čokoláda - 4.996667 €

Spolu

Cena: 39,00 

Spôsob platby: MasterCard 2931