Spracovanie objednávky...

Prebieha nahrávanie Vášho videa, v závislosti od veľkosti súboru môže nahrávanie trvať niekoľko minút. Prosím, nezatvárajte prehliadač, kým sa nahrávanie nedokončí.

Ďakujeme za Vašu objednávku!

Objednávka číslo: 24328

Počet položiek: 1

Zakúpené produkty

Darčekový kôš – Funny mix - 57 €

Spolu

Cena: 62,00 

Spôsob platby: Visa 9169