Smútočné kytice a vence

Kvety sprevádzajú človeka od nepamäti, od počiatku jeho narodenia ako vyjadrenie radosti nad jeho príchodom na tento svet. Kvetiny sprevádzajú človeka aj pri poslednej rozlúčke z odchodu z tohto sveta. Kvetinové dary na pohrebe ako poslednej rozlúčke sú nielen výrazom súcitu a smútku, ale aj ocenením toho čo pred odchodom z tohto sveta človek pre ostatných znamenal, a poďakovanie za to, že tu s nami bol.

Smútočný väzby a kvety doručujeme priamo až do smútočnej siene, kde bude prebiehať posledná rozlúčka. Tu je len nutné v objednávke uviesť meno, dátum, hodinu a miesto konania pohrebu.